Στη FINO DIAMANT θα βρεις
  • Αδαμαντοφόρους Δίσκους
  • Αδαμαντοφόρο Σύρμα
  • Διατρητικά Εργαλεία
  • Καρύκια & Αποστάτες
  • CNC-Κοπής
  • Λάμες
και όχι μόνο.. που επιτυγχάνουν την καλύτερη σχέση τιμής - απόδοσης