Φιλοσοφία

Πολιτική της FINODIAMANT είναι η αντιμετώπιση κάθε πώλησης ως μοναδικής περίπτωσης. Εστιάζοντας στις ειδικές ανάγκες και τις απαιτήσεις καθενός πελάτη,  παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσης κοπής και επεξεργασίας υλικών.

Προκειμένου να τις προσφέρουμε, έχουμε διαμορφώσει μία σειρά από πρακτικές διασφάλισης:

  • Επιλογής Α’ Υλών

  • Προδιαγραφές παραγωγής και εμπορίας

  • Ποιοτικού έλεγχου

  • Παρακολούθησης απόδοσης εργαλείου

  • Υποστήριξης πελατών

  • Ιστορικότητας περιπτώσεων

  • Υψηλής εξειδίκευσης

Προκειμένου δε να διευκολύνουμε τους πελάτες μας λειτουργούμε σαν One stop shop με δυνατότητα προσφοράς όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την κοπή και επεξεργασία δομικών υλικών.

Μέσα από εκτεταμένο κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών επιζητάμε τη Δημιουργία Συνεργειών προς όφελος του πελάτη, ο οποίος λαμβάνει συνολικές λύσεις.

Η FINODIAMANT παράγει κι εμπορεύεται προϊόντα που απευθύνονται σε ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

Η διαχρονική μας εμπειρία και οι συνεργασίες μας στον κλάδο μας επιτρέπουν να έχουμε συνολική γνώση και αντίληψη των προκλήσεων των πελατών μας.

H δυνατότητα μας R&D μας δίνει την ευελιξία να αναλύσουμε κάθε υλικό και να αναπτύξουμε τα κατάλληλα εργαλεία κοπής επεξεργασίας αυτού.

Οι επενδύσεις μας σε αυτοματισμούς, μας έχουν επιτρέψει να είμαστε κοστολογικά ανταγωνιστικοί και να περάσουμε το πλεονέκτημα αυτό και στους πελάτες μας