ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η ευθυγράμμιση, η λείανση, η διαμόρφωση, η αμμοβολή αποτελούν μερικές μόνο από τις δυνητικές εργασίες επεξεργασίας επιφανειών φυσικών ή τεχνητών πετρωμάτων που δίνουν σημαντική προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν.

Η επεξεργασία συνήθως διακρίνεται σε 4 στάδια:

  • επιπεδοποίηση (roughing), όπου οι ατέλειες τις επιφάνειας απαλείφονται
  • ευθυγράμμιση (calibrating), όπου διαμορφώνεται το σχήμα και η επιφάνεια του υλικού
  • λείανση (smoothing), που αφαιρεί υπολείμματα των προηγούμενων σταδίων και προετοιμάζει το υλικό για τα τελικά στάδια (γυάλισμα, βούρτσες κλπ)
  • Χτύπημα ή Αμμοβολή, όπου η επιφάνεια μορφοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη.

H FINODIAMANT, με συσσωρευμένη εμπειρία 40 ετών, μπορεί να προτείνει εργαλεία-λύσεις για κάθε μηχάνημα, υλικό και μορφή επεξεργασίας.