Αδαμαντοφόρα Ποτήρια Διάτρησης Γρανίτη

• Διατρητικά εργαλεία για όλους τους τύπους γρανίτη, γρήγορης διάτρησης, μεγάλης διάρκειας
• Σε διαμέτρους από 5mm-600mm
• Υγρής ή/και Ξηρής διάτρησης
• Με αδαμαντοφόρα δόντια
• Μήκη ελασμάτων 40mm-450mm
• Ελάσματα ειδικών προδιαγραφών (μέχρι 1500mm)
• Σύνδεσμοι: Πολυγωνικό, Μ14, SDS, M38, 1 ¼, ½ GAS, ø10 κλπ
• Αναγομώσεις και Επισκευές

  Επωνυμία Εταιρίας *

  Ονοματεπώνυμο *

  Email *

  Τηλέφωνο *

  Το μήνυμά σας

   


   

  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

  • Διατρητικά εργαλεία για όλους τους τύπους γρανίτη, γρήγορης διάτρησης, μεγάλης διάρκειας
  • Σε διαμέτρους από 5mm-600mm
  • Υγρής ή/και Ξηρής διάτρησης
  • Με αδαμαντοφόρα δόντια
  • Μήκη ελασμάτων 40mm-450mm
  • Ελάσματα ειδικών προδιαγραφών (μέχρι 1500mm)
  • Σύνδεσμοι: Πολυγωνικό, Μ14, SDS, M38, 1 ¼, ½ GAS, ø10 κλπ
  • Αναγομώσεις και Επισκευές

   Επωνυμία Εταιρίας *

   Ονοματεπώνυμο *

   Email *

   Τηλέφωνο *

   Το μήνυμά σας

    


    

   Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά