Αδαμαντοφόρα Ποτήρια Διάτρησης Ασφάλτου & Σκυροδέματος

• Διατρητικά εργαλεία, γρήγορης διάτρησης, μεγάλης διάρκειας για μπετό, ενισχυμένο σκυρόδεμα και άσφαλτο.
• Σε διαμέτρους από 16mm-600mm
• Υγρής ή/και Ξηρής διάτρησης
• Με αδαμαντοφόρα δόντια
• Μήκη ελασμάτων 40mm-450mm
• Ελάσματα ειδικών προδιαγραφών (μέχρι 1500mm)
• Σύνδεσμοι: 1 ¼, ½ GAS, (M38, Πολυγωνικό, Μ14, SDS ø10 κλπ)
• Αναγομώσεις και Επισκευές

  Επωνυμία Εταιρίας *

  Ονοματεπώνυμο *

  Email *

  Τηλέφωνο *

  Το μήνυμά σας

   


   

  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

  • Διατρητικά εργαλεία, γρήγορης διάτρησης, μεγάλης διάρκειας για μπετό, ενισχυμένο σκυρόδεμα και άσφαλτο.
  • Σε διαμέτρους από 16mm-600mm
  • Υγρής ή/και Ξηρής διάτρησης
  • Με αδαμαντοφόρα δόντια
  • Μήκη ελασμάτων 40mm-450mm
  • Ελάσματα ειδικών προδιαγραφών (μέχρι 1500mm)
  • Σύνδεσμοι: 1 ¼, ½ GAS, (M38, Πολυγωνικό, Μ14, SDS ø10 κλπ)
  • Αναγομώσεις και Επισκευές

   Επωνυμία Εταιρίας *

   Ονοματεπώνυμο *

   Email *

   Τηλέφωνο *

   Το μήνυμά σας

    


    

   Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά