Στόχοι & Αξίες

Στόχοι

Βασική φιλοσοφία της FINODIAMANT είναι η παραγωγή και εμπορία ποικίλων προϊόντων που ανταποκρίνονται αξιόπιστα στις επίκαιρες ανάγκες των πελατών της και ενισχύουν την προσπάθειά της για :

 • Μείωση κόστους ανά παραγόμενη μονάδα προϊόντος

 • Ευελιξία λύσεων - Σχεδιασμός και υλοποίηση

 • Εξατομικευμένη παραγωγή

 • Σχέσης εμπιστοσύνης

 • Ανάπτυξη προϊόντων

 • Ταχύτατη Εξυπηρέτηση

Προκειμένου να επιτύχουμε στην πελατοκεντρική μας στόχευση, θέτουμε διαρκώς και εσωτερικούς στόχους που αφορούν:

 • Στην ισχυροποίηση της παρουσίας μας στην ελληνική αγορά

 • Διεύρυνση της διείσδυσής μας σε ξένες αγορές

 • Συνεχή αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού μας

 • Επιδίωξη νέων συνεργασιών

Αξίες

 • Υπευθυνότητα

  Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την εργασία μας και τα αποτελέσματά της

 • Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία

  Δημιουργούμε μακρόχρονες σχέσεις με τους πελάτες

 • Συνεχής βελτίωση

  Στις προκλήσεις βλέπουμε ευκαιρίες

 • Ειλικρίνεια

  Επικοινωνούμε με άμεσο και ανοιχτό τρόπο, Διδασκόμαστε εποικοδομητικά από τα λάθη