Τεχνολογία

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ Α’ ΥΛΩΝ
  • Κοκκοποίηση μεταλλουργικής σκόνης για άριστη κατανομή
  • Αυτόματο πρεσάρισμα
  • Ελεγχόμενες συνθήκες ψησίματος αδαμαντοφόρων στοιχείων
  • Αριστοποιημένες τεχνικές συγκόλλησης
  • Τελική προετοιμασία προϊόντων, έτοιμων για χρήση
  • Ποιοτικός έλεγχος σε όλες τις φάσεις παραγωγής
  • Συνεχής έλεγχος των μηχανημάτων για βέλτιστη απόδοση
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ

Με τα δικά μας μέσα, πραγματοποιούμε μεταλλογραφικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίσουμε την ποιότητα των προϊόντων που παράγουμε.
Η δυνατότητα μας αυτή επεκτείνεται και στη ‘Ερευνα & Ανάπτυξη νέων προϊόντων που εισάγουμε στην αγορά κατόπιν εκτεταμένων δοκιμών προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφαλή λειτουργία και την οικονομική αποτελεσματικότητα τους.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Στην αρχή της παραγωγικής μας διαδικασίας, η σύνθεση των κραμάτων διαδραματίζει τον κρίσιμο ρόλο για την τελική αποδοτικότητας των εργαλείων. Η παραγωγική σταθερότητα, η σωστή κατανομή και διασπορά του διαμαντιού, και οι προδιαγραφές παραγωγής παρακολουθούνται και προσαρμόζονται διαρκώς έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε την βέλτιστη λύση για κάθε πελάτη.

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για να βελτιωθείς πρέπει να γνωρίζεις και για να γνωρίζεις πρέπει να έχεις σημεία αναφοράς. Τα δικά μας σημεία αναφοράς, δοκιμασμένα στο χρόνο συνιστούν κανόνες εσωτερικής αξιολόγησης που μας επιτρέπουν να είμαστε σίγουροι για το προϊόν μας όταν αυτό φτάσει στα χέρια του πελάτη.